Enstitü Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof.Dr. Mehmet YAZICI
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

 

 

Öğr.Gör.Dr. Dilhun AYAYDIN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı

 

Prof. Dr. Mehmet TURHAN
Kamu Hukuku / Özel Hukuk Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Mahir NAKİP
Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç.Dr. Özlem UZUNDEMİR
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı