İşletme Doktora Programı Bölüm Tanıtımı

Çankaya Üniversitesi İşletme Doktora programının temel amacı; Türkiye ve dünya iş çevrelerindeki gelişmeleri işletmecilik disiplininin temel alanları kapsamında inceleyip yorum yapabilecek, bu alanlarda gerek üniversitelerde öğretim ve araştırma, gerekse kamu ve özel sektör kuruluşlarında araştırma faaliyetlerinde bulunabilecek nitelikli bilim insanları yetiştirmektir.

Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin:

      a.   Bilime yenilik getirme,

      b.   Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

      c.   Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

İşletme doktora programı teori ve araştırma ağırlıklıdır.

Programın hedefleri şunlardır:

a.   Yönetim-organizasyon, finans ve pazarlamayı kapsayan temel işletmecilik fonksiyonları ile ilgili bilim doktoru düzeyinde teorik bilgi vermek.

b.   Derinlemesine inceleyerek tez araştırması yapmak istediği bir işletmecilik alanında ayrıntılı teorik bilgi vermek.

c.   Elde ettiği teorik bilgilerden yaralanarak yukarıda sıralanan niteliklere uygun bir doktora tezi hazırlamak ve bu yolla işletmecilik alanındaki literatüre katkı sağlamak.

İşletme doktora programı beş zorulu ders ve dört seçmeli dersten oluşmaktadır. Seçmeli dersler adayın tez yazacağı alana yönelik derslerden danışmanı ve tez yazacağı alandaki öğretim elemanlarıyla birlikte seçilecektir. Alanlarla ilgili seçmeli dersler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Aday seçmeli derslerini alanına yönelik derslerden almak zorundadır.

ALAN

ALANLA İLGİLİ SEÇMELİ DERSLER

 

 

Yönetim ve Organizasyon

MAN 606 Çok Değişkenli İstatistik

MAN 615 İnsan Kaynakları Yönetimi

MAN 616 Yönetim Teorisi

MAN 617 Örgütsel Davranış

MAN 618 Örgüt Geliştirme

MAN 619 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk

 

 

Pazarlama

MAN 606 Çok Değişkenli İstatistik

MAN 620 Marka Yönetimi ve Yeni Ürün

Geliştirme Süreci        

MAN 621 Mikroekonomik Teori

MAN 622 Tüketici Davranışları

MAN 623 Perakendecilik

 

 

Muhasebe

MAN 606 Çok Değişkenli İstatistik

MAN 612 Muhasebe Teorisi

MAN 613 Güncel Muhasebe Araştırmaları

MAN 614 İleri Düzey Mali Tablo Analizi

 

 

Finans

MAN 606 Çok Değişkenli İstatistik

MAN 607 Finansal Ekonometri

MAN 608 Yatırımcı Davranışları Teorisi

MAN 609 Portföy Teorisi      

MAN 610 Türev Piyasalar

MAN 611 Risk Yönetimi ve Aktüaryel Teori 

 

 

Üretim Yönetimi

MAN 606 Çok Değişkenli İstatistik

MAN 624 Stok Yönetimi

MAN 625 Matematik Programlama ve Optimizasyon Modelleri

MAN 626 Yöneylem Araştırması-Seçilmiş Konular

MAN 627 Tedarik Zinciri Modellemesi

MAN 628 İşlemler Yönetiminde İleri Konular

MAN 629 İşlemler Yönetiminde Amprik Araştırma  

 

Adayın tez yazacağı alana yönelik bir araştırma yaparak bu araştırma sonuçlarını bir seminer şeklinde sunması gerekmektedir. Programın diğer zorunlulukları; yazılı ve sözlü olarak iki aşamada uygulanacak yeterlilik sınavında başarılı olmak, tez önerisi hazırlamak ve bu önerinin kabul edilmesi, doktora tezini hazırlamak ve tezin kabul edilmesidir.

NOT: Dersler Yüzüncü Yıl kampüste saat: 13:40, 14:40 veya 15:40'da başlamaktadır.

Çankaya Üniversitesi İşletme Doktora Programının eğitim dili Türkçe’dir.