İşletme Doktora Programı Başvuru Koşulları

 
  • İşletme, İktisat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans veya Finansal Ekonomi alanlarından birisinde yüksek lisans derecesine sahip olmak,
  • Lisans derecesi İşletme olmak kaydıyla herhangi bir alanda yüksek lisans derecesine sahip olmak,
  • ALES eşit ağırlıklı notunun en az 60 olması,
  • YDS (veya muadili Üniversiteler Arası Kurulca belirlenen bir yabancı dil sınavı) notunun en az 70 olması,
  • Yabancı Uyruklu öğrencilerin TÖMER’den C1 puanlı Türkçe yeterlilik belgesine sahip olması ve ana dilleri İngilizce ise Fransızca veya Almanca dillerinden birisinde YDS (veya muadili Üniversiteler Arası Kurulca belirlenen bir yabancı dil sınavında) notunun en az 70 olması,
  • Adaylara Pazarlama, Finans, Yönetim Organizasyon alanlarından soruların bulunacağı bir yazılı sınav uygulanacaktır.
  • Adaylara mülakat uygulanacaktır

      *** Bu şartları sağlayan adaylar aşağıda belirtilen esaslara göre değerlendirmeye alınacaktır.

Doktora Değerlendirme Esasları

Türk ve yabancı uyruklu adayların doktora programlarına giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanın %50’si (lisans derecesi ile başvuran adaylar için %65), yüksek lisans mezuniyet not ortalamasını %15 ve EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %35’nin toplamı alınarak hesaplanır. Yapılan yazılı ve sözlü sınavların her birinde 50 ve üzerinde ve giriş başarı puanı 60 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir.