İşletme Program Yeterlilikleri

Program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

No

Program Yeterlilikleri

 

 

1

Yüksek lisans düzeyinde elde ettiği yeterliliklere dayalı olarak yönetim-organizasyon, finans ve pazarlamayı kapsayan temel işletmecilik fonksiyonlarına ilişkin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile bilim doktoru düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

2

Derinlemesine incelemek ve tez yazmak istediği bir işletmecilik alanına ilişkin ileri düzeyde bilgi edinir ve bu bilgiyi kullanarak seçtiği alana yenilik getirecek (yeni bir bilimsel yöntem geliştirerek veya bilinen bir yöntemi seçtiği alana uygulayarak) özgün bir araştırma çalışması ortaya çıkarır.

3

Doktora sonrası akademik çalışmalar yaparak seçtiği işletmecilik alanında literatüre katkıda bulunmak konusunda yeterli beceri ve motivasyonu kazanır.

4

İşletme biliminin ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimini kavrar.

5

Edindiği bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarır ve bu sonuçları raporlayabilir.

 

6

Seçtiği işletmecilik alanına yönelik problemleri açıklıkla tanımlamak ve çözüm geliştirmek için ileri düzeyde kantitatif ve kalitatif yöntemleri uygulayarak veri toplayabilir, verileri düzenleyebilir, verileri analiz edebilir, analiz sonuçlarını yorumlayabilir.

7

Seçtiği işletmecilik alanına yönelik yaptığı bilimsel çalışmaları araştırmacılara ve diğer yararlanıcılara makaleler yoluyla yazılı; seminer, sempozyum ve konferans bildirileri yoluyla sözlü olarak aktarabilir.

8

Ekip çalışması içinde lider veya uzman olarak sorumluluklarını yerine getirebilir.

9

Paydaşların ihtiyaçlarını analiz ederek örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini geliştirir ve bunlara dayanarak örgütün stratejik planını yapar. 

10

Seçtiği işletmecilik alanında literatürü analiz edip, eleştirel değerlendirmelerde bulunabilir.

11

İşletme alanında ileri düzeyde elde ettiği bilgilere dayanarak işletme bilimi ile ilgili oluşturduğu  görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.

12

İşletme alanında araştırma yapanlarla iletişim kurabilir ve bu araştırmalara katkıda bulunabilir.

13

Bir yabancı dili en az Avrupa dil portföyü B2 genel düzeyinde kullanabilir.

14

İşletme alanına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.

15

İşletme doktoru olarak, kalite farkındalığı, iş sağlığı ve güvenliği, hizmet içi eğitim, çevre duyarlılığı, sosyal sorumluluk, sosyal, örgütsel ve iş etiği konularında sorumluluk sahibi olup uygun davranışlar sergiler.

Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

 

Program Yeterlilikleri

Dersler

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Man 601

2

3

4

| Ana Sayfa | Site Haritası | Giriş |