İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Doktora Programı Başvuru Koşulları

·         İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Çeviribilim ve İngilizce Öğretmenliği alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak,

·         Bölüm Başkanlığı’nca oluşturulacak kurul tarafından yapılacak olan ön değerlendirme doğrultusunda, Yüksek Lisans Programı’na diğer alanlardan başvuracak olan adayların uygunluğuna ve uygunsa İngiliz Dili ve Edebiyatı alanındaki eksikliklerini tamamlamaları için hangi bilimsel hazırlık derslerini alacaklarına ilgili kurul tarafından   karar verilmesine,

·         Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması (100 üzerinden muadili),

·         ALES sayısal, sözel ya da eşit ağırlık türlerinin birinden alınan notun en az 60 olmasına,

·         YDS’den İngilizce dilinden en az 80 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından  kabul edilen bir sınavdan bu puanın muadili bir puan almasına (yabancı uyruklu öğrencilerin YDS’den İngilizce dilinden en az 80 puan veya muadili bir puan alması),

·         Adaylara kültür ve edebiyat alanlarında soruların bulunacağı bir yazılı bilim sınavı uygulanacaktır,

·         Adaylara mülakat yapılacaktır

      *** Bu şartları sağlayan adaylar aşağıda belirtilen esaslara göre değerlendirmeye alınacaktır

Doktora Değerlendirme Esasları

Türk ve yabancı uyruklu adayların doktora programlarına giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanın %50’si (lisans derecesi ile başvuran adaylar için %65), yüksek lisans mezuniyet not ortalamasını %15 ve EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %35’nin toplamı alınarak hesaplanır. Yapılan yazılı ve sözlü sınavların her birinde 50 ve üzerinde ve giriş başarı puanı 60 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir.