İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Doktora Programı
Progam Yeterlilikleri

1.

Students will have a high general level of English

Öğrencilerin genel  İngilizce düzeyleri yüksek olacaktır.

2.

Students will develop the skills learnt at MA level to a specialist’s level. In addition to the awareness of the ethical dimensions of their area of study, they will know how these issues are transfered into the political sphere, and how control mechanisms can be used to ensure high standards.

Öğrenciler Yüksek Lisans düzeyinde öğrendikleri bilgi ve beceriler konusunda  ileri düzeyde uzmanlaşacaklardır. Çalıştıkları bilimsel alana özgü etik bilince sahip olmanın yanısıra, inceledikleri konuların politik alana nasıl akatarılabileceğini öğrenecekler ve kontrol mekanizmalarının en üst düzeydeki standartlarda nasıl kullanılacağını öğreneceklerdir.

3.

Students will be able to express themselves imaginatively and to innovate. They will be keen to build on and extend their knowledge.

Öğrenciler kendilerini hayal güçlerini kullanarak ifade edebilecekler, bilgilerini daha da derinleştirme konusunda hassasiyet kazanacaklardır.

4.

Students will be able to respond to and discuss literary texts orally.

Öğrenciler edebi metinlere sözel olarak  tepki verebilecek ve metinleri tartışabileceklerdir.

5.

Students will take an active role in ethical issues related to their area of study. They will take responsibility in matters of cultural heritage. Öğrenciler araştırma alanlarıyla ilgili olan etik konularda  aktif rol almayı öğrenecekler, kültürel mirasla ilgili konularda sorumluluk sahibi olacaklardır.

6.

Students will have the ability to think analytically and express their judgements, especially in essay form.

Öğrenciler analitik düşünme ve değerlendirmelerini yazılı metinler aracılığıyla kendilerine özgü bir biçimde oluşturma becerilerine sahip olacaklardır.

7.

Students will plan and contribute to social and cultural events, taking responsibility, whether in teams or in individual work.

Öğrenciler toplumsal ve kültürel etkinlikler planlayacak ve bu etkinliklere, takım ruhuyla, gruplar halinde ya da bireysel olarak katılacaklar, etkinliklere sorumluluklar üstlenerek katkıda bulunacaklardır.

8.

Students will  learn to serve society by passing on knowledge, and by contributing, whether in schools, cultural institutions, or elsewhere.

Öğrenciler okul, kültürel kurumlar gibi yerlerde bilgilerini aktararak topluma hizmet etmeyi öğreneceklerdir.


 

9.

Students will  have a competence in using computers.

Öğrenciler bilgisayar kullanımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.

10.

Students will be able to give up-to-date assessments of literary periods in English literature.

Öğrenciler İngiliz edebiyatının  farklı dönemlerine yönelik olarak güncel değerlendirmelerde bulunacaklardır.

11.

Students will  have an ability to discuss culture with a knowledge of related disciplines and subjects like multiculturalism and gender studies. Öğrencilerin kültürel konuları tartışma ve bu tartışmaları, çokkültürlülük ve cinsiyet çalışmaları gibi disiplinlerden edindikleri bilgilerle yürütebilme becerileri gelişecektir.

12.

Students will have knowledge of main research techniques and methods. They will be able by use source materials and secondary literature at least in Turkish and English Öğrencilerin araştırma teknikleri ve yöntemleri bilgisi olacaktır. Alanlarıyla ilgili Türkçe ve İngilizce bilimsel kaynakları kullanabileceklerdir.

13.

Students will be able to assess other literatures than English.

Öğrenciler İngiliz Edebiyatı dışındaki edebiyatları da değerlendirebileceklerdir.

14.

Students will have a background in literary theory

Öğrenciler edebiyat kuramları hakkında bilgili olacaklardır.

15.

Students will  produce new research  to the level of being able to publish and/or give presentations nationally and/or internationally.

Öğrenciler ürettikleri özgün ve yeni araştırmaları ulusal ve/veya uluslararası düzeylerde yayınlayacak ya da sunacaklardır.

 

Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

 

 

Program Yeterlilikleri

Dersler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ELCS 601

| Ana Sayfa | Site Haritası | Giriş |