Özel Hukuk Doktora Programı Eğitim Programı

Özel Hukuk Doktora Derslerinin AKTS Kredilerini Gösterir Tablo

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

AKTS Kredisi

HUK 618

Borcun İfa Edilmesinin ve Edilmemesinin Sonuçları

S

10

HUK 622

Çek Hukuku

S

10

HUK 620

Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumu

S

10

HUK 624

İş Güvencesi Hukuku

S

10

HUK 631

Kişisel ve Ayni Teminat Sözleşmeleri

S

10

HUK 633

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

S

10

HUK 635

Sigortada Zenginleşme Yasağı

S

10

HUK 637

İş Hukuku Tazminatları

S

10

HUK 638

Hekimin Hukuki Sorumluluğu

S

10

HUK 639

Rekabet Hukukunda Dikey Sınırlamalar

S

10

HUK 640

İfa Engelleri

S

10

HUK 641

Haksız Rekabet ve Reklam Hukuku

| Ana Sayfa | Site Haritası | Giriş |