Kamu Hukuku Doktora Programı Bölüm Tanımı

PROGRAM BİLGİLERİ: Kamu Hukuk Doktora Programı

KURULUŞ (TARİHÇE): Kamu hukuku ve özel hukuk doktora programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında açılmıştır. Program bünyesinde pek çok seçmeli ders yer almaktadır.

ELDE EDİLEN DERECE: Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere özel hukuk veya kamu hukuku alanında doktora diploması verilmektedir.

DERECENİN DÜZEYİ: Doktora

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI: Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, öncelikle hukuk lisansı ve tezli hukuk yüksek lisansı derecesine sahip olmalıdır Bunun yanında ALES 60, ve  ayrıca 60 veya eşdeğeri yabancı dil notu (KPDS, ÜDS, TOEFL, IBT) gerekmektedir.

MEZUNİYET KOŞULLARI: Doktora programında öğrenci, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet dersi, yeterlik sınavını, tez önerisi ve tez çalışmasını başarıyla sonuçlandırılması şartıyla doktora diploması alarak mezun olabilmektedir.

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI: Mezun olan öğrenciler akademik hayatlarına devam edebilecekleri gibi iş hayatlarına uzmanlaşmış oldukları alanlarda daha verimli olarak devam edebilirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ: Mezunlar doktora sonrası programlara devam edebilirler.

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Öğrenciler her yarıyılda en az bir kez yapılacak ara sınav ile yarıyıl içi çalışmaları dışında yarıyıl sonu sınavı ve seminer ödevi/proje çalışması açısından değerlendirilirler. Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten yarıyıl notu olarak, doktora öğrencisinin en az 100 üzerinden 70 alması gerekmektedir. Yeterlik sınavı da Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen usule uygun olarak yapılır.

PROGRAM PROFİLİ (AMAÇ): Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimin ilgilendiği olayları, kavram ve süreçleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.

HEDEF: Kamu hukuku ve özel doktora programları ile öğrencilerin istedikleri bir alanda uzmanlaşarak iş hayatlarında önünün açılması ve akademik kariyer yapanların da kariyerlerinin devamının sağlanması hedeflenmektedir. Doktora çalışması sonunda hazırlanan tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi beklenmektedir.