KAMU HUKUKU  BAŞVURU KOŞULLARI

·          Hukuk Lisans ve Tezli Hukuk Yüksek Lisans mezunu olmak,

·          ALES (EA) den en az 60 puan almış olmak,

·          Yüksek Lisans mezunlarının not ortalaması olarak 4 lü sistemde en az 3, 100 lük sistemde en az 70 puan almış olmak,

·          YDS 60 veya eşdeğeri (KPDS, ÜDS, TOEFL, IBT) puan almış olmak.

·          Yabancı Uyruklu öğrenciler için TÖMER C1 notu almış olmak.

·          Adaylara yazılı sınav ve mülakat uygulanacaktır.

      *** Bu şartları sağlayan adaylar aşağıda belirtilen esaslara göre değerlendirmeye alınacaktır.

Doktora Değerlendirme Esasları

Türk ve yabancı uyruklu adayların doktora programlarına giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanın %50’si (lisans derecesi ile başvuran adaylar için %65), yüksek lisans mezuniyet not ortalamasını %15 ve EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %35’nin toplamı alınarak hesaplanır. Yapılan yazılı ve sözlü sınavların her birinde 50 ve üzerinde ve giriş başarı puanı 60 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir.