Kamu Hukuku Doktora Programı Eğitim Programı

 Kamu Hukuku Doktora Derslerinin AKTS Kredilerini Gösterir Tablo

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

AKTS Kredisi

HUK 607

Suçun Maddi Unsuru Nedir?

S

10

HUK 603

Türk İdare Hukukunda İdari Teşkilatla İlgili Son Gelişmeler

S

10

HUK 601

Hükümet Sistemleri

S

10

HUK 605

Kamu Maliyesinin Sorunları

S

10

HUK 609

Güncel Hukuk Sosyolojisi Konuları

S

10

HUK 602

Anayasa Değişikliklerinin Yargısal Denetimi

S

10

HUK 604

İdari Yargılama Hukukunda Hak Arama Özgürlüğü İle İlgili Son Gelişmeler

S

10

HUK 606

Vergi Hukuku Sorunları

S

10

HUK 608

Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru

S

10

HUK 610

Kriminolojik Açıdan Suç ve Ceza Politikası

S

10

HUK 611

Siyasi Partiler Hukuku

S

10

HUK 612

Avrupa Birliği Serbestleşme Politikalarının Türk İdaresine Etkileri

| Ana Sayfa | Site Haritası | Giriş |