İşletme Yönetimi Eğitim Programı

Bilimsel Hazırlık Programı:
 
Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MAN 123

Fundementals of Business (İşletmeciliğin Temelleri)

3 0 3 5
MAN 124

Organizations and Human Behaviour (Organizasyonlar ve İnsan Davranışları)

3 0 3 5
ECON 103

Fundamentals of Economics (Ekonominin Temelleri)

3 0 3 5

 

Bilimsel hazırlık dersleri hem güz döneminde hem de bahar döneminde açılmaktadır. Program her iki dönemde de tekrarlanmaktadır. Bilimsel hazırlık programı uzaktan eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Tezsiz) Eğitim Programı:
 

Not: Bu program 2016-2017 Akademik yılı güz döneminde ve daha sonra kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir. Önceki dönemlerde kayıt yaptıran öğrenciler eski programlarına tabi olacaklardır. 
 

Zorunlu Dersler

 

Ders Kodu Ders Adı

Kredi

AKTS
MAN 503

Management Principles and Systems (Yönetim İlke ve Sistemleri)

3 0 3 7,5
MAN 505

Accounting for Financial Reporting (Finansal Raporlama için Muhasebe)

3 0 3 7,5
MAN 511

Marketing Management (Pazarlama Yönetimi)

3 0 3 7,5
MAN 513

Financial Management (Finans Yönetimi)

3 0 3 7,5
MAN 515

Operations Management (İşlemler Yönetimi)

3 0 3 7,5
MAN 524

Strategic Planning and Management (Stratejik Planlama ve Yönetim) (Son Yarıyılda Alınacaktır)

3 0 3 7,5
MAN 527

Research Methods for Business (İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri)

3 0 3 7,5
MAN 541

Quantitative Skills (Sayısal Beceriler)

3 0 3 7,5
MAN 592

Project (Proje)

Kredisiz 15

Seçmeli Dersler

 

Ders Adı Ders Kodu Kredi AKTS
MAN 501

Managerial Economics (İşletme Ekonomisi)

3 0 3 7,5
MAN 519

Quantitative Analyses for Business Decisions (İşletme Kararları için Sayısal Analizler)

3 0 3 7,5
MAN 520

Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi)

3 0 3 7,5
MAN 522

Financial Markets and Institutions (Finansal Piyasalar ve Kurumlar)

3 0 3 7,5
MAN 526

Contemporary Management Techniques (Çağdaş Yönetim Teknikleri)

3 0 3 7,5
MAN 530

Project Development and Management (Proje Geliştirme ve Yönetimi)

3 0 3 7,5
MAN 532

Business Forecasting (İşletmecilikte Tahmin Yöntemleri)

3 0 3 7,5
MAN 534

Marketing Research and Applications (Pazarlama Araştırması ve Uygulamaları)

3 0 3 7,5
MAN 536

Operations Research (Yöneylem Araştırması)

3 0 3 7,5
MAN 537

Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi)

3 0 3 7,5
MAN 538

Corporate Governance (Kurumsal Yönetim)

3 0 3 7,5
MAN 539

Competitiveness and Clustering (Rekabetçilik ve Kümelenme)

3 0 3 7,5
MAN 540

Corporate Branding Strategy (Kurumsal Markalama Stratejileri)

3 0 3 7,5
INTT 504

International Trade Theory and Policy (Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası)

3 0 3 7,5
INTT 508

International Commercial and Financial Institutions(Uluslararası Ticari ve Finansal Kurumlar)

3 0 3 7,5
INTT 510

International Business (Uluslararası İşletmecilik)

3 0 3 7,5
INTT 512

International Marketing (Uluslararası Pazarlama)

3 0 3 7,5
INTT 519

European Union Commercial Policy and Turkey (Avrupa Birliği Ticaret Politikası ve Türkiye)

3 0 3 7,5
ECON 504

Investment Analysis and Portfolio Management (Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi)

3 0 3 7,5

Tezsiz programı takip eden öğrenciler yukarıdaki seçmeli derslerden açılacak olanlardan 2 tanesini alacaklardır.

 

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli) Eğitim Programı:
 

Not: Bu program 2016-2017 Akademik yılı güz döneminde ve daha sonra kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir. Önceki dönemlerde kayıt yaptıran öğrenciler eski programlarına tabi olacaklardır. 
 

Zorunlu Dersler
 

Ders Kodu Ders Adı

Kredi

AKTS
MAN 503

Management Principles and Systems (Yönetim İlke ve Sistemleri)

3 0 3 7,5
MAN 524

Strategic Planning and Management (Stratejik Planlama ve Yönetim) (Derslerin Son Yarıyılında Alınacaktır)

3 0 3 7,5
MAN 527

Research Methods for Business (İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri)

3 0 3 7,5
MAN 541

Quantitative Skills (Sayısal Beceriler)

3 0 3 7,5
MAN 590

Seminar (Seminer)

Kredisiz 7,5

Ayrıca, tez döneminde (üçüncü yarıyıldan itibaren) aşağıdaki tez dersine de kayıt yaptırılacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

MAN 599

Thesis (Tez)

Kredisiz

Tezini başarıyla savunan öğrenciler MAN 599 Thesis (Tez) dersinden 60 AKTS almaktadır.

Seçmeli Dersler
 

Ders Kodu Ders Adı

Kredi

AKTS
MAN 501

Managerial Economics (İşletme Ekonomisi)

3 0 3 7,5
MAN 505

Accounting for Financial Reporting (Finansal Raporlama için Muhasebe)

3 0 3 7,5
MAN 511

Marketing Management (Pazarlama Yönetimi)

3 0 3 7,5
MAN 513

Financial Management (Finans Yönetimi)

3 0 3 7,5
MAN 515

Operations Management (İşlemler Yönetimi)

3 0 3 7,5
MAN 519

Quantitative Analyses for Business Decisions (İşletme Kararları için Sayısal Analizler)

3 0 3 7,5
MAN 520

Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi)

3 0 3 7,5
MAN 522

Financial Markets and Institutions (Finansal Piyasalar ve Kurumlar)

3 0 3 7,5
MAN 526

Contemporary Management Techniques (Çağdaş Yönetim Teknikleri)

3 0 3 7,5
MAN 530

Project Development and Management (Proje Geliştirme ve Yönetimi)

3 0 3 7,5
MAN 532

Business Forecasting (İşletmecilikte Tahmin Yöntemleri)

3 0 3 7,5
MAN 534

Marketing Research and Applications (Pazarlama Araştırması ve Uygulamaları)

3 0 3 7,5
MAN 536

Operations Research (Yöneylem Araştırması)

3 0 3 7,5
MAN 537

Supply Chain Management (Tedarik Zinciri Yönetimi)

3 0 3 7,5
MAN 538

Corporate Governance (Kurumsal Yönetim)

3 0 3 7,5
MAN 539

Competitiveness and Clustering (Rekabetçilik ve Kümelenme)

3 0 3 7,5
MAN 540

Corporate Branding Strategy (Kurumsal Markalama Stratejileri)

3 0 3 7,5
INTT 504

International Trade Theory and Policy (Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası)

3 0 3 7,5
INTT 508

International Commercial and Financial Institutions (Uluslararası Ticari ve Finansal Kurumlar)

3 0 3 7,5
INTT 510

International Business (Uluslararası İşletmecilik)

3 0 3 7,5
INTT 512

International Marketing (Uluslararası Pazarlama)

3 0 3 7,5
INTT 519

European Union Commercial Policy and Turkey (Avrupa Birliği Ticaret Politikası ve Türkiye)

3 0 3 7,5
ECON 504

Investment Analysis and Portfolio Management (Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi)

3 0 3 7,5

Tezli programı takip eden öğrenciler yukarıdaki seçmeli derslerden 3 tanesini alacaklardır. 

Zorunlu Derslerin Açıldıkları Dönemler:
 

Güz Dönemi
 

Ders Kodu Ders Adı

Kredi

AKTS
MAN 503

Management Principles and Systems

(Yönetim İlke ve Sistemleri)
3 0 3 7,5
MAN 505

Accounting for Financial Reporting

(Finansal Raporlama için Muhasebe)
3 0 3 7,5
MAN 515

Operations Management

(İşlemler Yönetimi)
3 0 3 7,5
MAN 524

Strategic Planning and Management

(Stratejik Planlama ve Yönetim)
3 0 3 7,5
MAN 541

Quantitative Skills

(Sayısal Beceriler)
3 0 3 7,5
MAN 590

Seminar

(Seminer)
Kredisiz 7,5
MAN 592

Project

(Proje)
Kredisiz 15

Bahar Dönemi

Ders Kodu Ders Adı

Kredi

AKTS
MAN 511

Marketing Management (Pazarlama Yönetimi)

3 0 3

7,5
MAN 513

Financial Management (Finans Yönetimi)

3 0 3 7,5
MAN 524

Strategic Planning and Management (Stratejik Planlama ve Yönetim)

3 0 3 7,5
MAN 527

Research Methods for Business (İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri)

3 0 3 7,5
MAN 590

Seminar (Seminer)

Kredisiz 7,5
MAN 592

Project (Proje)

Kredisiz 15

Hangi dönemde seçmeli derslerin hangilerinin açılacağı, dönem başlamadan ilan edilmektedir. 

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi