İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAŞVURU KOŞULLARI

·         Tezli programlar için ALES: 55 Puan (EA) veya GRE (Quantitative): 610 veya GMAT (Total): 450

·         4 yıllık yüksek  öğretim kurumları mezunları

·         Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe Dil Belgesi: TÖMER B1, Siyaset Bilimi için TÖMER B2

 

Bu şartları sağlayan adaylar aşağıda belirtilen esaslara göre değerlendirmeye alınacaktır. Tezli programa başvuran adayların değerlendirmesi ALES puanı ve lisans not ortalamasına ek olarak uygulanacak yazılı veya sözlü sınava göre yapılacaktır. Tezsiz programa başvuran adayların değerlendirmesi sadece lisans not ortalamasına göre yapılacaktır.

YÜKSEK LİSANS DEĞERLENDİRME ESASLARI

Tezli Yüksek Lisans Programları: Türk uyruklu adayların tezli yüksek programlarına giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanın %50’si, Lisans not ortalamasının %30’u EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan yabancı uyruklu adayların tezli yüksek lisans programlarına başvurularında giriş başarı puanı, lisans not ortalamasının %65’i EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %35’inin toplamı alınarak hesaplanır. Ağırlığı daha fazla olan sınav notu 40 ve üzerinde ve giriş başarı puanı 50 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır. Ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları: Türk ve yabancı uyruklu adayların tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı olarak lisans bitirme not ortalaması dikkate alınır. Giriş başarı puanı 50 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir.