İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı

Bu program 2016 - 2017 Akademik Yılı Güz Döneminden itibaren kayıt olan öğrencilere uygulanacaktır. 2016 - 2017 Güz Döneminden önce kayıt olan öğrenciler kendi programlarına tabi olacaktır. 

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi AKTS

MAN 551

Örgütsel Davranış

3 0 3 7,5

MAN 552

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3 0 3 7,5

MAN 553

İnsan Kaynakları Yönetimi

3 0 3 7,5

MAN 554

Örgüt Teorisi

3 0 3 7,5

MAN 556

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

3 0 3 7,5

MAN 561

İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

3 0 3 7,5

MAN 569

İşletme Analizi

3 0 3 7,5

MAN 573

İşletme Yönetimi

3 0 3 7,5

MAN 592

Proje

Kredisiz 15

Seçmeli Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi AKTS

MAN 555

Endüstriyel İlişkiler

3 0 3 7,5

MAN 562

Ücret ve Ödüllendirme Yönetimi

3 0 3  7,5

MAN 563

Örgütsel İletişim

3 0 3 7,5

MAN 564

Endüstriyel Psikoloji

3 0 3 7,5

MAN 565

Müzakere Süreci

3 0 3 7,5

MAN 566

Kariyer Yönetimi ve Planlaması

3 0 3 7,5

MAN 567

Liderlik

3 0 3 7,5

MAN 568

Kalite Yönetimi

3 0 3 7,5

MAN 570

İnsan Kaynaklarında Bilgi Sistemleri

3 0 3 7,5

MAN 571

Eğitim Planlaması ve Yönetimi

3 0 3 7,5

MAN 572

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

3 0 3 7,5

MAN 574

Çalışma Psikolojisi

3 0 3 7,5

İSG 502

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

3 0 3 7,5

İSG 519

İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3 0 3 7,5

Tezsiz programı takip eden öğrenciler yukarıdaki seçmeli derslerden açılanlardan 2 tanesini alacaklardır. Hangi dönemde seçmeli derslerin hangilerinin açılacağı,dönem başlamadan ilan edilmektedir.

 

Zorunlu derslerin açıldıkları dönemler

Güz Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi AKTS

MAN 551

Örgütsel Davranış

3 0 3 7,5

MAN 553

İnsan Kaynakları Yönetimi

3 0 3 7,5

MAN 556

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

3 0 3 7,5

MAN 561

İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

3 0 3 7,5

MAN 573

İşletme Yönetimi

3 0 3 7,5

MAN 592

Proje

Kredisiz 15

Bahar Dönemi

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi AKTS

MAN 552

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3 0 3 7,5

MAN 554

Örgüt Teorisi

3 0 3 7,5

MAN 569

Stratejik Analiz

3 0 3 7,5

MAN 573

İşletme Yönetimi

3 0 3 7,5

MAN 592

Proje

Kredisiz 15

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli) Programı

NOT: Bu program 2016-2017 Akademik Yılı güz döneminde ve daha sonra tezli programa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanacaktır. Önceki dönemlerde kayıt yaptıran öğrenciler eski programlarına tabi olacaklardır.

Zorunlu Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MAN 551

Örgütsel Davranış

3 0 3 7,5
MAN 553

İnsan Kaynakları Yönetimi

3 0 3 7,5
MAN 552

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3 0 3 7,5
MAN 554

Örgüt Teorisi

3 0 3 7,5
MAN 590

Seminer

Kredisiz 7,5

Ayrıca, tez döneminde (üçüncü yarıyıldan itibaren) aşağıdaki tez dersine de kayıt yaptırılacaktır.

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

MAN 599

Thesis (Tez)

Kredisiz

 

Tezini başarıyla savunan öğrenciler MAN 599 Thesis (Tez) dersinden 60 AKTS almaktadır.

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS
MAN 555

Endüstriyel İlişkiler

3 0 3 7,5
MAN 556

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

3 0 3 7,5
MAN 561

İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

3 0 3 7,5
MAN 562

Ücret ve Ödüllendirme Yönetimi

3 0 3 7,5
MAN 563

Örgütsel İletişim

3 0 3 7,5
MAN 564

Endüstriyel Psikoloji

3 0 3 7,5
MAN 565

Müzakere Süreci

3 0 3 7,5
MAN 566

Kariyer Yönetimi ve Planlaması

3 0 3 7,5
MAN 567

Liderlik

3 0 3 7,5
MAN 568

Kalite Yönetimi

3 0 3 7,5
MAN 569

Startejik Analiz

3 0 3 7,5
MAN 570

İnsan Kaynaklarında Bilgi Sistemleri

3 0 3 7,5
MAN 571

Eğitim Planması ve Yönetimi

3 0 3 7,5
MAN 572

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

3 0 3 7,5
MAN 574

Çalışma Psikolojisi

3 0 3 7,5
İSG 502

İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

3 0 3 7,5

İSG 519

İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3 0 3 7,5

Tezli programı takip eden öğrenciler yukarıdaki seçmeli derslerden açılanlardan 3 tanesini alacaklardır.

AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi