Uluslararası Ticaret ve Finansman Eğitim Programı

Zorunlu Dersler

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

INTT 501 İleri Mikroekonomi

3 0 3

INTT 502 İleri Makroekonomi

3 0 3

INTT 504 Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası

3 0 3

INTT 505 Pazarlama

3 0 3

INTT 507 İşletme Finansmanı

3 0 3

INTT 590 Dönem Projesi

KredisizSeçmeli Dersler:
 

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

INTT 506 Uluslararası Finansman

3 0 3

INTT 508 Uluslararası Ticari ve Finansal Kurumlar

3 0 3

INTT 509 Rekabet Hukuku ve Antitröst Uygulamaları

3 0 3

INTT 510 Uluslararası İşletmecilik

3 0 3

INTT 511 Taşımacılık ve Gümrükleme İşlemleri

3 0 3

INTT 512 Uluslararası Pazarlama

3 0 3

INTT 513 Uluslararası Sözleşme Müzakereleri

3 0 3

INTT 514 Uluslararası Ticari İşlemler ve Uygulamaları

3 0 3

INTT 515 Uluslararası Bankacılık

3 0 3

INTT 516 Uluslararası Finansal İşlemlerde Risk Yönetimi

3 0 3

INTT 517 Oyun Teorisi: Stratejik Ticaret Politikası

3 0 3

INTT 518 Uluslararası Finansal Yönetim

3 0 3

INTT 519 Avrupa Birliği Ticaret Politikası ve Türkiye

3 0 3

INTT 520 Özel Konular

3 0 3

INTT 521 Uluslararası Proje Finansmanı

3 0 3

MAN 520 İnsan Kaynakları

3 0 3

MAN 530 Proje Geliştirme ve Yönetimi

3 0 3

MAN 536 Yönetim Bilimi

3 0 3

MAN 505 İşletme Kararları için Muhasebe

3 0 3Not: Uluslararası Ticaret ve Finansman Yüksek Lisans Programı’nda 30 kredilik ders yükünü tamamlamak ve kredisiz bir dönem projesini bitimek zorunludur. Programdan mezun olmak için öğrencilerin 15 kredilik dersten oluşan “zorunlu dersleri” tamamlamaları gerekmektedir. Geri kalan 15 kredilik dersler “seçmeli dersler” listesinden seçilebilir.