Yüksek Lisans Kamu Hukuku Bölüm Tanıtımı

Artık günümüzde herkesin bir hukuk diploması vardır. Gerek kamu sektörü, gerek özel sektör ihtisas yapmış, derinliğine bilgisi olan eleman aramaya başlamıştır. Bu durum hukukçular arasında ihtisaslaşmak için yarış başlatmıştır.

Kamu hukuku Yüksek Lisans programı bu ihtiyacı karşılamak amacıyla açılmıştır. Bu programda Kamu Hukukunun bir dalında uzmanlaşmak isteyenlerin iş hayatlarında önünün açılmasına, mesleklerinde ilerlemelerine, Kamu hukuku mantıklarının geliştirilmesine, Kamu hukukunda bilimsel kariyer yapmak isteyenlere yardımcı olunmasına çalışılmaktadır.

Programda Kamu Hukukunun ve Uluslararası ilişkilerin gelişmesine paralel olarak İdare Hukuku, İdari Yargı Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Ceza Muh. Usulü Hukuku, Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku, Avrupa Birliği (Kurumsal Yapı) Hukuku, Karşılaştırmalı Türk-Alman Ceza Hukuku, Tıp Ceza Hukuku, Hukuk ve Politika derslerine yer verilmiştir. Öğrencinin özgürlük içinde ilgi alanına göre ders seçme olanağı vardır.

Öğrenci ilgi alanına göre yukarıda adı geçen derslerden birinden yüksek lisans tezi yazarak daha sonra doktora yapma olanağına sahip olmaktadır.