Yüksek Lisans Özel Hukuk Bölüm Tanıtımı

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programının amacı, belirli alanlarda uzmanlaşmayı sağlayacak şekilde bir eğitim vermek, böylelikle katılımcılar için yeni kariyer olanakları yaratmak ve bilimsel açıdan bir artı değer üretmektir. Bunun yanı sıra, yeni gelişmekte olan hukuk disiplinleri hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi yoluyla, lisans öğrenimindeki eksikliğin giderilmesi de amaçlanmaktadır.

Programda hukuk biliminde yaşanan hızlı değişime uyum sağlayabilmeye imkân verecek nitelikte seçmeli ve zorunlu olmak üzere toplam yedi ders, bir seminer sunulmaktadır. Öğrenci tam bir serbesti içinde, ilgi alanlarına göre ders seçebilme imkânına sahip olmaktadır. Programda yer alan dersler özellikle, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Sigorta Hukuku alanlarında meydana gelen değişim ve gelişmeleri izlemeye imkân sağlamaya ve söz konusu alanlardaki hukuksal sorunları akla ve adalete uygun düşecek tarzda çözebilme yeteneğini geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır.

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı tezli olup, öğrencilerin yüksek lisans eğitiminden sonra doktora programına devam etmesine de imkân sağlamaktadır.