Yüksek Lisans Özel Hukuk Eğitim Programı

Özel Hukuk Yüksek Lisans Derslerinin AKTS Kredilerini Gösterir Tablo

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

AKTS Kredisi

HUK 543

Kira Sözleşmeleri

S

7.5

HUK 523

Ayni Teminat

S

7.5

HUK 541

Mal Rejimleri Hukuku

S

7.5

HUK 521

Çek Hukuku

S

7.5

HUK 518

Sigorta Hukukunda Zenginleşme Yasağı

S

7.5

HUK 516

Özel Hukukta Yorum

S

7.5

HUK 571

Tüketici Hukuku

S

7.5

HUK 542

Haksız Fiil Sorumluluğu

S

7.5

HUK 525

Üçlü Borç İlişkileri

S

7.5

HUK 538

Kanun Yolları

S

7.5

HUK 519

İcra İflas Hukukundaki Güncel Gelişmeler

S

7.5

HUK 562

İş Akdinin Feshi ve Hukuki Sonuçları

| Ana Sayfa | Site Haritası | Giriş |