Yüksek Lisans Özel Hukuk Program Yeterlilikleri

Özel hukuk yüksek lisans program yeterlikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

No

Program Yeterlilikleri

1

Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir.

2

Özel hukuk alanına ve alt disiplinlerine ait kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurabilmeyi ve yorumlayabilmeyi sağlar.

3

Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili alanlardaki bilgilerini uygulamada yaşanabilecek sorunların çözümünde kullanabilir ve bu konuda sorumluluk alabilir.

4

Hukuki sorunları, hukuk alanında geçerli olan araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

5

Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir ve bu konuda liderlik yapabilir. 

6

Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda edindiği yeni bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. 

7

Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda edindiği bilgileri yazılı veya sözlü olarak sistematik bir biçimde başkalarına aktarabilir. 

8

Hukuk kurallarını eleştirel bir gözle sorgulayabilir ve gerekli gördüğü durumlarda değiştirmek üzere cesaretle girişimlerde bulunabilir. 

9

Bir yabancı dili etkin bir biçimde kullanıp bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilir, yabancı meslektaşları ile iletişime geçebilir.

10

Genel hukuk alanında kullanılmakta olan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olup gerekli yazılımları kullanabilir. 

11

Dürüstlük ve adalet anlayışı ile hakkaniyet kurallarını çevresine öğretebilir.

 

Ders ve Program Yeterlilikleri İlişkisi

 

Dersin Kodu (Özel)

Dersin Adı

PÇ1

PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10  PÇ11

HUK 543

Kira Sözleşmeleri

4

 4  4 4  3 4 3 1 4

HUK 541

Mal Rejimleri Hukuku

4

 4  4 4  3 4 3 1 4

HUK 521

Çek Hukuku

4

 4  4 4  3 4 3 1

| Ana Sayfa | Site Haritası | Giriş |