Yüksek Lisans İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Program Yeterlilikleri

Bölünün Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yeterlilikleri Program Yeterliliklerinin ve TYÇÇ Alan yeterlilikleri ile ilişkisi aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Lisans Programı Yeterlilikleri 

1.      Öğrencilerin genel  İngilizce düzeyleri yüksek olacak

2.      Öğrenciler makul düzeyde Dilbilim bilgisine sahip olacak

3.      Öğrenciler kendilerini hayalgüçlerini kullanarak ifade edebilecekler

4.      Öğrenciler edebi metinlere sözel olarak  tepki verebilecek ve metinleri tartılşabilecekler

5.     Öğrenciler edebiyat tarihi  (özellikle Batı edebiyatı) konusunda temel bilgiye sahip olacaklar

6.     Öğrenciler analitik düşünme ve yargılarını makale biçiminde ifade etme yeteneğine sahip olacaklar

7.     Öğrenciler farklı dönemlere ait romanları değerlendirebilecekler 

8.     Öğrenciler farklı dönemlere ait şiirleri değerlendirebilecekler

9.     Öğrenciler farklı dönemlere ait oyunları değerlendirebilecekler

10.   Öğrenciler  İngiliz Edebiyatının farklı dönemlerini değerlendirebilecekler

11.   Öğrenciler kültürü, özellikle de  batı kültüründeki çokkültürlülük ve cinsiyet çalışmaları gibi temaları değerlendirebilecekler

12.   Öğrencilerin araştırma teknikleri ve yöntemleri bilgisi olacak

13.    Öğrenciler İngiliz Edebiyatı dışındaki edebiyatları da değerlendirebilecekler

14.   Öğrenciler edebiyat kuramları hakkında bilgili olacaklar

15.   Öğrencilerin çeviri eğitimi  olacak

16.   Öğrencilerin belli yazarları ve konuları derinlemesine inceleme fırsatı olacak

 

Yüksek Lisans Programı Yeterlilikleri

1.     Öğrencilerin genel  İngilizce düzeyleri yüksek olacaktır.

2.     Öğrenciler Lisans düzeyinde öğrendikleri bilgi ve beceriler konusunda  ileri düzeyde uzmanlaşacaklardır. Çalıştıkları bilimsel alana özgü etik bilince sahip olmanın yanısıra, inceledikleri konuların politik alana nasıl akatarılabileceğini öğrenecekler ve kontrol mekanizmalarının en üst düzeydeki standartlarda nasıl kullanılacağını öğreneceklerdir.

3.     Öğrenciler kendilerini hayalgüçlerini kullanarak ifade edebileceklerdir. Bilgilerini daha da derinleştirme konusunda hassasiyet kazanacaklardır.

4.     Öğrenciler edebi metinlere sözel olarak  tepki verebilecek ve metinleri tartışabileceklerdir.

5.     Öğrenciler araştırma alanlarıyla ilgili olan etik konularda  aktif rol almayı öğreneceklerdir. Kültürel mirasla ilgili konularda sorumluluk sahibi olacaklardır.

6.     Öğrenciler analitik düşünme ve değerlendirmelerini yazılı metinler aracılığıyla kendilerine özgü bir biçimde oluşturma becerilerine sahip olacaklardır.

7.     Öğrenciler toplumsal ve kültürel etkinlikler planlayacak ve bu etkinliklere, takım ruhuyla, gruplar halinde ya da bireysel olarak katılacaklar, etkinliklere sorumluluklar üstlenerek katkıda bulunacaklardır.

8.     Öğrenciler, okullarda, kültür kurumlarında ya da farklı yerlerde  bilgilerini aktarmak suretiyle topluma hizmette bulunacaklardır.

9.     Öğrenciler bilgisayar kullanımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.

10.   Öğrenciler İngiliz edebiyatının  farklı dönemlerine yönelik olarak güncel değerlendirmelerde bulunacaklardır.

11.   Öğrencilerin kültürel konuları tartışma ve bu tartışmaları, çokkültürlülük ve cinsiyet çalışmaları gibi disiplinlerden  edindikleri bilgilerle yürütebilme becerileri gelişecektir.

12.   Öğrencilerin araştırma teknikleri ve yöntemleri bilgisi olacaktır. Alanlarıyla ilgili bilimsel kaynakları kullanabileceklerdir.

13.   Öğrenciler İngiliz Edebiyatı dışındaki edebiyatları da değerlendirebileceklerdir.

14.   Öğrenciler edebiyat kuramları hakkında bilgili olacaklardır.

15. Öğrencilerin çeviri eğitimi  olacaktır.

 

Doktora Programı Yeterlilikleri

1.     Öğrencilerin genel  İngilizce düzeyleri yüksek olacaktır.

2.     Öğrenciler Yüksek Lisans düzeyinde öğrendikleri bilgi ve beceriler konusunda  ileri düzeyde uzmanlaşacaklardır. Çalıştıkları bilimsel alana özgü etik bilince sahip olmanın yanısıra, inceledikleri konuların politik alana nasıl akatarılabileceğini öğrenecekler ve kontrol mekanizmalarının en üst düzeydeki standartlarda nasıl kullanılacağını öğreneceklerdir.

3.     Öğrenciler kendilerini hayal güçlerini kullanarak ifade edebilecekler, bilgilerini daha da derinleştirme konusunda hassasiyet kazanacaklardır.

4.     Öğrenciler edebi metinlere sözel olarak  tepki verebilecek ve metinleri tartışabileceklerdir.

5.     Öğrenciler araştırma alanlarıyla ilgili olan etik konularda  aktif rol almayı öğrenecekler, kültürel mirasla ilgili konularda sorumluluk sahibi olacaklardır.

6.     Öğrenciler analitik düşünme ve değerlendirmelerini yazılı metinler aracılığıyla kendilerine özgü bir biçimde oluşturma becerilerine sahip olacaklardır.

7.     Öğrenciler toplumsal ve kültürel etkinlikler planlayacak ve bu etkinliklere, takım ruhuyla, gruplar halinde ya da bireysel olarak katılacaklar, etkinliklere sorumluluklar üstlenerek katkıda bulunacaklardır.

8.     Öğrenciler toplumsal ve kültürel etkinlikler planlayacak ve bu etkinliklere, takım ruhuyla, gruplar halinde ya da bireysel olarak katılacaklar, etkinliklere sorumluluklar üstlenerek katkıda bulunacaklardır.

9.     Öğrenciler bilgisayar kullanımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.

10.   Öğrenciler İngiliz edebiyatının farklı dönemlerine yönelik olarak güncel değerlendirmelerde bulunacaklardır.

11.   Öğrencilerin kültürel konuları tartışma ve bu tartışmaları, çok kültürlülük ve cinsiyet çalışmaları gibi disiplinlerden  edindikleri bilgilerle yürütebilme becerileri gelişecektir.

12.   Öğrencilerin araştırma teknikleri ve yöntemleri bilgisi olacaktır. Alanlarıyla ilgili Türkçe ve İngilizce bilimsel kaynakları kullanabileceklerdir.

13.   Öğrenciler İngiliz Edebiyatı dışındaki edebiyatları da değerlendirebileceklerdir.

14.   Öğrenciler edebiyat kuramları hakkında bilgi