FİNANSAL EKONOMİ EĞİTİM PROGRAMI

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans programının Eğitim dili İngilizce’dir. Tezli ve Tezsiz iki programdan oluşmaktadır.

Lisans öğreniminde Ekonomi, İşletme, İstatistik ve Ekonometri derslerinden bazılarını veya tamamını almamış olan öğrenciler, eksik oldukları konularda eksiklerini gidermek için her dönem açılan üç adet kredisiz bilimsel hazırlık derslerinden bölümde yapılan mülakat esnasında gerekli görülen dersleri alacaktır.

Bilimsel hazırlık dersleri

Kod

Dersin Adı

  Kredi

AKTS

ECON 103

Fundamentals of Economics

3 0 3

5

ECON 315

Statistics and Econometrics

3 0 3

5

MAN 123

Fundamentals of Business

3 0 3

5

Not: ECON 103 ve MAN 123 Uzaktan Eğitim dersleridir.

 

 

TEZSİZ PROGRAM altı zorunlu, dört seçmeli ders ve bir kredisiz dönem projesinden oluşmaktadır.

Not: Bu program 2015-2016 Akademik yılı bahar döneminde ve daha sonra kayıt yaptıracak öğrenciler için geçerlidir. Önceki dönemlerde kayıt yaptıran öğrenciler eski programa tabi olacaklardır. (2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerden ECON 504 "Investment Analysis and Portfolio Management" dersini almayan veya alıp başarısız olan öğrenciler MAN 522 "Financial Markets and Institutions" dersini alacaklardır. ECON 504 "Investment Analysis and Portfolio Management" dersini alıp başarılı olanlar ise; MAN 522 "Financial Markets and Institutions" dersini almaları ve seçmeli ders sayısını tamamlamaları koşulu ile istemeleri halinde ECON 504 "Investment Analysis and Portfolio Management" dersini not ortalamalarından çıkarabileceklerdir.

Tezsiz Program Zorunlu Dersleri

Course Code

Course Title

Credit

ECTS

ECON 501

Microeconomics

(3 0 3)

(7.5)

ECON 502

Financial Economics

(3 0 3)

(7.5)

ECON 503

Macroeconomics    

(3 0 3)

(7.5)

ECON 505

Financial Econometrics  

(3 0 3)

(7.5)

MAN 513

Financial Management

(3 0 3)

(7.5)

MAN 522

Financial Markets and Institutions

(3 0 3)

(7.5)

ECON 592

Project

Non-credit

(15)

 

Tezsiz Program Seçmeli  Dersleri

 

Course Code

Course Title

Credit

ECTS

ECON 504

Investment Analysis and Portfolio Management

(3 0 3)

(7.5)

ECON 506

Money and Banking    

(3 0 3)

(7.5)

ECON 507

Risk Analysis and Managment

(3 0 3)

(7.5)

ECON 508

Financial Derivatives 

(3 0 3)

(7.5)

ECON 509

International Financial Management

(3 0 3)

(7.5)

ECON 510

Macroeconomic and Fınancial Forecasting

(3 0 3)

(7.5)

ECON 512

Economic Crises

(3 0 3)

(7.5)

IE 502

Stochastic Processes

(3 0 3)

(7.5)

IE 512

Decision Analysis

(3 0 3)

(7.5)

IE 550

Probability Theory and Statistics for Industrial Engineers

(3 0 3)

(7.5)

INTT 508

International Commercial and Financial Institutions 

(3 0 3)

(7.5)

INTT 509

Competition Law and Anti-trust Applications

(3 0 3)

(7.5)

INTT 515

International Banking

(3 0 3)

(7.5)

INTT 516

Risk Management in International Financial Transactions

(3 0 3)

(7.5)

MAN 519

Quantitative Analyses for Business Decisions

(3 0 3)

(7.5)

MAN 530

Project Development and Management

(3 0 3)

(7.5)

 

TEZLİ PROGRAM dört zorunlu, üç seçmeli ders, seminer dersi  ve Yüksek Lisans  

Tez’inden oluşmaktadır.

 

Tezli Program Zorunlu Dersleri

Kod

Dersin Adı

Kredi

AKTS

ECON 501

Microeconomics             

(3 0 3)

(7.5)

ECON 502

Financial Economics

(3 0 3)

(7.5)

ECON 505

Financial Econometrics  

(3 0 3)

(7.5)

MAN 513

Financial Management

(3 0 3)

(7.5)

ECON 590

Seminar

Non-credit

(15)

 

Ayrıca tez döneminde (üçüncü yarıyıldan) itibaren aşağıdaki derslere kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

       

Kod

Dersin Adı

Kredi

AKTS

ECON 591

Special Studies 

Kredisiz

(7.5)

ECON 599

Thesis

Kredisiz

(22.5)

 

Tezli Program Seçmeli  Dersleri

Kod

Dersin Adı

Kredi

AKTS

ECON 503

Macroeconomics    

(3 0 3)

(7.5)

ECON 504

Investment Analysis and Portfolio Management

(3 0 3)

(7.5)

ECON 506

Money and Banking    

(3 0 3)

(7.5)

ECON 507

Risk Analysis and Managment

(3 0 3)

(7.5)

ECON 508

Financial Derivatives 

(3 0 3)

(7.5)

ECON 509

International Financial Management

(3 0 3)

(7.5)

ECON 510

Macroeconomıc and Fınancıal Forecastıng

(3 0 3)

(7.5)

ECON 512

Economic Crises

(3 0 3)

(7.5)

IE 502

Stochastic Processes

(3 0 3)

(7.5)

IE 512

Decision Analysis

(3 0 3)

(7.5)

IE 550

Probability Theory and Statistics for Industrial Engineers

(3 0 3)

(7.5)

INTT 508

International Commercial and Financial Institutions 

(3 0 3)

(7.5)

INTT 509

Competition Law and Anti-trust Applications

(3 0 3)

(7.5)

INTT 515

International Banking

(3 0 3)

(7.5)

INTT 516

Risk Management in International Financial Transactions

(3 0 3)

(7.5)

MAN 519

Quantitative Analyses for Business Decisions

(3 0 3)

(7.5)

MAN 522

Financial Markets and Institutions

(3 0 3)

(7.5)

MAN 530

Project Development and Management

(3 0 3)

(7.5)