YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDA ALES ŞARTI ARANMAZ.

İNGİLİZCE PROGRAMLAR

İŞLETME YÖNETİMİ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN

FİNANSAL EKONOMİ

 • Tezli program için ALES: 55 Puan (EA) veya GRE (Quantitative): 610 veya GMAT (Total): 450, 
 • 4 yıllık yüksek  öğretim kurumları mezunları
 • YDS den 50 veya üzeri puana sahip olmak(Tezli ve Tezsiz Programlar için). Veya muadili Üniversitelerarası Kurul’ca belirlenen bir yabancı dil sınavından (KPDS, ÜDS,TOEFL-IBT,CAE,CPE,PEARSON PTE Akademik) eşdeğer puan almak
 • YDS veya muadili sınavlardan yeterli puana sahip olmayanlar için; Üniversitemizin yapacağı İngilizce Yeterlilik sınavından Tezli programda 55 puan, Tezsiz programda 50 puan almış olmak

İNGİLİZ EDEBİYATI VE KÜLTÜR İNCELEMELERİ

 • Tezli program için ALES: 55 Puan (SAY,SÖZ,EA)  veya GRE (Quantitative): 610 veya GMAT (Total): 450, 
 • 4 yıllık yüksek  öğretim kurumları mezunları
 • YDS den 75 veya üzeri puana sahip olmak(Tezli ve Tezsiz Programlar için). Veya muadili Üniversitelerarası Kurul’ca belirlenen bir yabancı dil sınavından (KPDS, ÜDS,TOEFL-IBT,CAE,CPE,PEARSON PTE Akademik) eşdeğer puan almak
 • YDS veya muadili sınavlardan yeterli puana sahip olmayanlar için; Üniversitemizin yapacağı İngilizce Yeterlilik sınavından Tezli - Tezsiz programda 75 puan almış olmak

TÜRKÇE PROGRAMLAR

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

SİYASET BİLİMİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİĞİ

 • Tezli programlar için ALES: 55 Puan (EA) veya GRE (Quantitative): 610 veya GMAT (Total): 450
 • 4 yıllık yüksek  öğretim kurumları mezunları
 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe Dil Belgesi: TÖMER B1, Siyaset Bilimi için TÖMER B2

 

HUKUK PROGRAMLARI (Türkçe – Tezli)

ÖZEL HUKUK

KAMU HUKUKU

 • ALES: 55 Puan ( EA) veya GRE (Quantitative): 610 veya GMAT (Total): 450
 • Hukuk mezunları
 • Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Türkçe Dil Belgesi: TÖMER C1

 

UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMI

Pazarlama ve Marka Yönetimi (Türkçe - Tezsiz)  

 • 4 yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak
 • ALES puanı koşulu aranmamaktadır.

 

YÜKSEK LİSANS DEĞERLENDİRME ESASLARI

Tezli Yüksek Lisans Programları: Türk uyruklu adayların tezli yüksek programlarına giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanın %50’si, Lisans not ortalamasının %30’u EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %20’sinin toplamı alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan yabancı uyruklu adayların tezli yüksek lisans programlarına başvurularında giriş başarı puanı, lisans not ortalamasının %65’i EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %35’inin toplamı alınarak hesaplanır. Ağırlığı daha fazla olan sınav notu 40 ve üzerinde ve giriş başarı puanı 50 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır. Ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları: Türk ve yabancı uyruklu adayların tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı olarak lisans bitirme not ortalaması dikkate alınır. Giriş başarı puanı 50 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir.