DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI 

İşletme Doktora Programı Başvuru Koşulları

 • İşletme, İktisat, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans veya Finansal Ekonomi alanlarından birisinde yüksek lisans derecesine sahip olmak,
 • Lisans derecesi İşletme olmak kaydıyla herhangi bir alanda yüksek lisans derecesine sahip olmak,
 •  ALES eşit ağırlıklı notunun en az 60 olması,
 • YDS (veya muadili Üniversiteler Arası Kurulca belirlenen bir yabancı dil sınavı) notunun en az 70 olması,
 • Yabancı Uyruklu öğrencilerin TÖMER’den C1 puanlı Türkçe yeterlilik belgesine sahip olması ve ana dilleri İngilizce ise Fransızca veya Almanca dillerinden birisinde YDS (veya muadili Üniversiteler Arası Kurulca belirlenen bir yabancı dil sınavında) notunun en az 70 olması,
 • Adaylara Pazarlama, Finans, Yönetim Organizasyon alanlarından soruların bulunacağı bir yazılı sınav uygulanacaktır.
 • Adaylara mülakat uygulanacaktır


İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Doktora Programı Başvuru Koşulları

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, Çeviribilim ve İngilizce Öğretmenliği alanlarından birinde yüksek lisans yapmış olmak,
 • Bölüm Başkanlığı’nca oluşturulacak kurul tarafından yapılacak olan ön değerlendirme doğrultusunda, Yüksek Lisans Programı’na diğer alanlardan başvuracak olan adayların uygunluğuna ve uygunsa İngiliz Dili ve Edebiyatı alanındaki eksikliklerini tamamlamaları için hangi bilimsel hazırlık derslerini alacaklarına ilgili kurul tarafından   karar verilmesine,
 • Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması (100 üzerinden muadili),
 • ALES sayısal, sözel ya da eşit ağırlık türlerinin birinden alınan notun en az 60 olmasına,
 • YDS’den İngilizce dilinden en az 80 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından  kabul edilen bir sınavdan bu puanın muadili bir puan almasına (yabancı uyruklu öğrencilerin YDS’den İngilizce dilinden en az 80 puan veya muadili bir puan alması),
 •  Adaylara kültür ve edebiyat alanlarında soruların bulunacağı bir yazılı bilim sınavı uygulanacaktır,.
 • Adaylara mülakat yapılacaktır,
   

HUKUK DOKTORA PROGRAMLARI 

ÖZEL HUKUK
KAMU HUKUKU 

 • Hukuk Lisans ve Tezli Hukuk Yüksek Lisans mezunu olmak,
 • ALES (EA) den en az 60 puan almış olmak,
 • Yüksek Lisans mezunlarının not ortalaması olarak 4 lü sistemde en az 3, 100 lük sistemde en az 70 puan almış olmak,
 • YDS 60 veya eşdeğeri (KPDS, ÜDS, TOEFL, IBT) puan almış olmak.
 • Yabancı Uyruklu öğrenciler için TÖMER C1 notu almış olmak.
 • Adaylara yazılı sınav ve mülakat uygulanacaktır.

Doktora Değerlendirme Esasları

Türk ve yabancı uyruklu adayların doktora programlarına giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanın %50’si (lisans derecesi ile başvuran adaylar için %65), yüksek lisans mezuniyet not ortalamasını %15 ve EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %35’nin toplamı alınarak hesaplanır. Yapılan yazılı ve sözlü sınavların her birinde 50 ve üzerinde ve giriş başarı puanı 60 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir