DOKTORA BAŞVURU KOŞULLARI 

İşletme Doktora Programı Başvuru Koşulları

 
 • Herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olma şartı aranmaktadır. Adaylar Yönetim- Organizasyon, Pazarlama, Finans, Karar Bilimi ve Üretim Yönetimi Opsiyonlarından birini belirterek başvuru yapmak durumundadır.,
 • ALES eşit ağırlıklı notunun en az 60 olması,
 • YDS (veya muadili Üniversiteler Arası Kurulca belirlenen bir yabancı dil sınavı) notunun en az 70 olması,
 • Yabancı Uyruklu öğrencilerin TÖMER’den C1 puanlı Türkçe yeterlilik belgesine sahip olması ve ana dilleri İngilizce ise Fransızca veya Almanca dillerinden birisinde YDS (veya muadili Üniversiteler Arası Kurulca belirlenen bir yabancı dil sınavında) notunun en az 70 olması,
 • Adaylara başvurdukları opsiyondan soruların bulunacağı bir yazılı sınav uygulanacaktır.
 • Adaylara mülakat uygulanacaktır

      *** Bu şartları sağlayan adaylar aşağıda belirtilen esaslara göre değerlendirmeye alınacaktır.

Doktora Değerlendirme Esasları

Türk ve yabancı uyruklu adayların doktora programlarına giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanın %50’si (lisans derecesi ile başvuran adaylar için %65), yüksek lisans mezuniyet not ortalamasını %15 ve EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %35’nin toplamı alınarak hesaplanır. Yapılan yazılı ve sözlü sınavların her birinde 50 ve üzerinde ve giriş başarı puanı 60 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir.

HUKUK DOKTORA PROGRAMLARI 

ÖZEL HUKUK
KAMU HUKUKU 

 • Hukuk Lisans ve Tezli Hukuk Yüksek Lisans mezunu olmak,
 • ALES (EA) den en az 60 puan almış olmak,
 • Yüksek Lisans mezunlarının not ortalaması olarak 4 lü sistemde en az 3, 100 lük sistemde en az 70 puan almış olmak,
 • YDS 60 veya eşdeğeri (KPDS, ÜDS, TOEFL, IBT) puan almış olmak.
 • Yabancı Uyruklu öğrenciler için TÖMER C1 notu almış olmak.
 • Adaylara yazılı sınav ve mülakat uygulanacaktır.

Doktora Değerlendirme Esasları

Türk ve yabancı uyruklu adayların doktora programlarına giriş başarı puanı, ALES veya eşdeğer puanın %50’si (lisans derecesi ile başvuran adaylar için %65), yüksek lisans mezuniyet not ortalamasını %15 ve EABD’ları tarafından ağırlıkları belirlenip yapılacak sözlü ve yazılı sınavlarının %35’nin toplamı alınarak hesaplanır. Yapılan yazılı ve sözlü sınavların her birinde 50 ve üzerinde ve giriş başarı puanı 60 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Başarılı olan adaylar giriş başarı puanı en yüksekten başlayarak sıralanır ve belirlenen kontenjanlar dahilinde programlara yerleştirilir