Enstitü Hakkında

Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Hoş Geldiniz!..

Globalleşen dünyamızda ülkeler arasındaki bağ, fon akışı ve ürün akışı yoluyla daha da güçlenmektedir. Fonlar daha yüksek getiri sağlayan yerlere kaymakta, tüketiciler ise ürünleri kaliteli ve uygun fiyata üretilen ülkelerden almaktadır. Böyle bir dünyada uluslararası piyasalarda rekabet edebilirlik ön plana çıkmaktadır. Rekabet edebilirliğin temelinde ise bilgiye dayanan yenilikçilik ve teknolojik ilerleme yer almaktadır. Çankaya Üniversitesi yakın geçmişine rağmen Ülkemizin seçkin Üniversiteleri arasında yer alarak, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki dört doktora ve sekiz yüksek lisans programlarıyla dünya standartlarında kaliteli eğitimle bu amaca yönelik olarak hizmet vermektedir.

Enstitümüz bünyesinde üç Fakülte bulunmaktadır: Fen-Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Fen-Edebiyat Fakültesinde İngiliz Edebiyatı ve Kültür İncelemeleri Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur ve bu programların eğitim dili İngilizcedir.

Hukuk Fakültesine bağlı Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans programları ile Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Doktora programları yer almaktadır. Hukuk Fakültesinin bütün programlarının eğitim dili Türkçedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde ise İşletme Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Finansal Ekonomi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans programları ile İşletme Doktora programı yer almaktadır. Bu programlardan İnsan Kaynakları Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yüksek Lisans programları ile İşletme Doktora programının eğitim dili Türkçe, diğer programların ise İngilizcedir.

Programlarla ilgili detaylı bilgiye, Enstitümüz web sayfasında programların tanıtıldığı ilgili linkten erişilebilir.

Dersler, şehir merkezine bir vasıtalık mesafedeki Üniversitemizin Balgat Kampüsünde, akşamları saat 18.00’den sonra yapılmaktadır.

rof. Dr. Mehmet YAZICI

Prof. Dr. Mehmet YAZICI
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü